Privacy policy

Bij Vertrouwde Vroedvrouw hechten we enorm veel belang aan de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke en medische gegevens. In onze rol als zorgverleners in de medische sector, verzekeren wij de strikte bescherming en respectvolle behandeling van uw informatie. Dit beleid verduidelijkt hoe wij met uw gegevens omgaan, in lijn met de geldende wetgeving en normen voor gegevensbescherming. Uw privacy is onze hoogste prioriteit.

Laatst bijgewerkt: 11/02/2024

Inleiding

Bij Vertrouwde Vroedvrouw (vertrouwdevroedvrouw.be) zijn wij toegewijd aan het beschermen van uw privacy. Deze privacy policy beschrijft hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen wanneer u onze website bezoekt en gebruikmaakt van onze diensten.

Deze privacyverklaring is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en beschrijft hoe wij omgaan met de gegevens die wij via https://www.vertrouwdevroedvrouw.be over u verkrijgen. Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante privacywetgeving.

Doeleinden van gegevensverzameling

Wij verzamelen persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, waaronder:

 1. Contact: Wij verzamelen uw naam, adres, plaats en e-mailadres voor communicatie via telefoon, post, e-mail en webformulieren.
 2. Betalingen: Wij gebruiken dezelfde gegevens voor het verwerken van betalingen.
 3. Accountregistratie: Uw e-mailadres wordt verzameld voor het aanmaken van een account.
 4. Nieuwsbrieven: Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en promotiemateriaal.

De grondslag voor deze verwerkingen is uw uitdrukkelijke toestemming. Deze gegevens worden bewaard totdat de dienstverlening is beëindigd.

Delen van gegevens met verwerkers

Uw gegevens worden gedeeld met de volgende verwerkers voor specifieke doeleinden:

 • Mollie (Nederland): Voor betalingen.
 • ActiveCampaign (USA): Voor nieuwsbrieven en e-mailmarketing.
 • Divi: Voor formulieren en inschrijvingen nieuwsbrieven.
 • Google Analytics (Ierland): Voor website analytics.
 • Learndash: Voor LMS en online cursussen.
 • Mailblue: Voor e-mailcampagnes.
 • Woocommerce: Voor ons eCommerce platform.

Cookies en websitegebruik

Onze website gebruikt cookies. Raadpleeg onze cookie policy voor meer informatie. Google mag deze gegevens niet gebruiken voor andere diensten.

Beveiliging van gegevens

De beveiliging van uw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende maatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar wordt verwezen via onze website. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te raadplegen.

Uw rechten en contactinformatie

U hebt diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, correctie, verwijdering, en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Neem voor de uitoefening van deze rechten contact met ons op:

Leen Heusdens – Vertrouwde Vroedvrouw Stevoortweg 155, 3540 Herk-de-Stad, België BTW nr: BE0886284644 E-mail: info@vertrouwdevroedvrouw.be Telefoonnummer: 0478 29 71 54

Klachten

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij zullen u waar mogelijk actief op de hoogte houden.